لیست محصولات امروز

ردیف نام دسته بندی دانلود فایل
1 تجهیزات فشار متوسط (MV) تجهیزات فشار متوسط  (MV)
2 کلید های مینیاتوری آمپر بالا DZ کلید های مینیاتوری آمپر بالا DZ
3 کلید مینیاتوری eb کلید مینیاتوری eb
4 کلید مینیاتوری NB1 کلید مینیاتوری NB1
5 انواع ترمینال انواع ترمینال
6 انواع خازنهای قدرت انواع خازنهای قدرت
7 بی متال بی متال
8 پلاتین کنتاکتوروکنتاکت کمکی پلاتین کنتاکتوروکنتاکت کمکی
9 تایمر ها و رله ها تایمر ها و رله ها
10 سیگنالها و شستی ها سیگنالها و شستی ها
11 شستی، سیگنال،پریز،پایه فیوز مینیاتوری شستی، سیگنال،پریز،پایه فیوز مینیاتوری
12 کلید اتوماتیک تنظیمی کلید اتوماتیک تنظیمی
13 کلید اتوماتیک فیکس کلید اتوماتیک فیکس
14 کلید اتوماتیک هوایی با رله الکترونیکی و لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی با رله الکترونیکی و لوازم جانبی
15 کلید حرارتی کلید حرارتی
16 کلید قطع و وصل مدار مدل مینیاتوری کلید قطع و وصل مدار مدل مینیاتوری
17 کلید محافظ جان و لوازم جانبی کلید محافظ جان و لوازم جانبی
18 کلید های دو طرفه ژنراتور برق شهر کلید های دو طرفه ژنراتور برق شهر
19 کنتاکتور با بوبین کنتاکتور با بوبین
20 کنتاکتور کنتاکتور
21 کنتاکتورهای خازنی کنتاکتورهای خازنی
22 لوازم جانبی کلید اتوماتیک تنظیمی لوازم جانبی کلید اتوماتیک تنظیمی
23 لوازم جانبی کلید های هوایی لوازم جانبی کلید های هوایی
24 لوازم یدکی کنتاکتور از 9 تا 630 آمپر لوازم یدکی کنتاکتور از 9 تا 630 آمپر
25 لیمیت سوئیچ و میکروسوئیچ ها لیمیت سوئیچ و میکروسوئیچ ها
26 کلید حرارتی با دسته گردان کلید حرارتی با دسته گردان
27 کلید مینیاتوری NB7 کلید مینیاتوری NB7
28 کلیدهای اتوماتیک تنظیمی 4 پل کلیدهای اتوماتیک تنظیمی 4 پل
29 تایمر و رله تایمر و رله
30 کلید محافظ جان و لوازمات جانبی کلید محافظ جان و لوازمات جانبی
31 کلید محافظ جان و لوازمات جانبی کلید محافظ جان و لوازمات جانبی
32 کلیدهای محافظ جان ترکیبی کلیدهای محافظ جان ترکیبی
33 کلیدهای قطع و وصل کلیدهای قطع و وصل