نمایندگی های رسمی شرکت چیره نیرو توان

ردیف نام نمایندگی مدیریت استان شهر تلفن فکس
1 برق تکنیکال صنعت بهرام ملکی اردبیل اردبیل 0453-3617661 0453-3616366
2 کالای برق نوری آقای علی نوری آذربایجان غربی ارومیه 0441-2257506 0441-2257507
3 آرشا الکتریک آرشا الکتریک اصفهان اصفهان 031-32666032 031-32666032
4 برق آتنا آقای بشیر شریفی اصفهان اصفهان 0313-2200389 0313-2200437
5 برق صنعت حسامیان آقای حبیب الله حسامیان خوزستان اهواز 0611-2217973-74 0611-2227355
6 لیا ن توحید آقای غلام پور بوشهر بوشهر 33553489 - 077 33556896 - 077
7 صنایع تبریز تابلو آقای اسماعیل میراسماعیلی آذربایجان شرقی تبریز 0411-5556396 0411-5557537
8 گروه مهندسی آنتیک الکتریک آقای محمود رحیمی تهران تهران 021-33953145-7 021-33908101
9 کالای برق نیکمرام آقای عباس نیکمرام تهران تهران 33941400 33943029
10 تابلوسازی خیری خیری چالوس چالوس 55187864 -
11 توان نیرو آقای محمد شاعری گیلان رشت 0131-6609306 0131-6661474
12 الکترو توانساز شاعری رشت رشت 0133-3665070 0133-3665070
13 الکترو آذرخش آقای امین احدیان زنجان زنجان 0241-3237936 0241-3237936
14 کالای برق المهدی پورهاشمی سمنان سمنان 023-3327498 023-33320430 023-33330988
15 استاندارد الکتریک آقای اقبال رستمی کردستان سنندج 3233305 -0871 0871-32433334 0871-3243440
16 ریاحی آقای ریاحی شهرکرد شهرکرد 038-33340616 038-33340616
17 کالای برق شجاعی آقای مهدی شجاعی فارس شیراز 0713-2330846 0713-2356203 0711-2330263
18 برق صنعتی پایتخت آقای پور حسینی قم قم 025-36702022 -
19 کالای برق حفاظ محسنی نژاد کاشان کاشان - -
20 نوران الکتریک آقای رحیم حسنی سوخته سرایی البرز کرج 0263-2201315 0263-2235870 0263-2268597
21 پارس نیرو آقای سید حسن میرعزیززاده البرز کرج 0263-6102204 0263-6102204
22 الکترو کوروش فرساد نعمت اله زاده کرمان کرمان 034-32526242 034-32526246 0343-2443225
23 فجر یمین کاظم حسنی گرگان گرگان 0173-2223303 0173-2228691
24 توزیع قدرت فرامنطقه اقای قندهاری مشهد مشهد 051-37111152,051-37111162 051-37052168
25 آقای ملکی آقای ملکی همدان همدان 081-32520737 -
26 وستا نیرو آقای حسین نیکزاد یزد یزد 0351-6291946-7 0351-6232405