کلیدهای اتوماتیک - NM8, NM8S MCCB

کلید های اتوماتیک– کلید اتوماتیک – قیمت کلید اتوماتیک – کلید برق اتوماتیک – کلید صنعتی اتوماتیک - کلید اتوماتیک چانت – کلید اتوماتیک چینت– کلید اتوماتیک چیره نیرو توان

کلیدهای اتوماتیک - NM8, NM8S MCCB

کلید های اتوماتیک– کلید اتوماتیک – قیمت کلید اتوماتیک – کلید برق اتوماتیک – کلید صنعتی اتوماتیک - کلید اتوماتیک چانت – کلید اتوماتیک چینت– کلید اتوماتیک چیره نیرو توان کلید اتوماتیک (MCCB) , قابل تنظیم
کلیدرنج جربان : 16A - 1250A
کلیددر سه نوع مغناطیسی-حرارتی , الکترونیکی , فقط مغناطیسی
کلیددو پل , سه پل و چهار پل
کلیدقدرت قطع اتصال کوتاه : از 50KA تا 150KA
کلیدIcs = 50%Icu(In>630A),Ics = 100%Icu(In<=630A)
کلیدعملکرد در گستره دمایی -40° C تا +70° C
کلیدرنج کامل لوازم جانبی

استاندارد ها