محصولات ریلی - NB1L RCBO

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NB1L RCBO

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید محافظ جان ترکیبی (کلید محافظ جان + کلید مینیاتوری)
محصولاتمحافظت در برابر آتش سوزی
محصولاتمحافظت در برابر برق گرفتگی
محصولاتمحافظت در برابر اضافه جریان
محصولاتمحافظت در برابر اتصال کوتاه
محصولاتحساسیت قطع : 0.03A
محصولاتتک فاز و سه فاز
محصولاتقابلیت اتصال کابل و باسبار
محصولاتنشانگر قطع و وصل
محصولاتطول عمر الکتریکی : 2,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 2,000

کاتالوگ

استاندارد ها