محصولات ریلی - DZ158 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - DZ158 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید مینیاتوری تا 125 آمپر
محصولاتتک فاز و سه فاز
محصولاتبا قدرت قطع 10 KA
محصولاتدارای نشانگر قطع و وصل
محصولاتعمر الکتریکی : 1500 (In=63A,80A,100A) 1000 (In = 125A)

کاتالوگ

استاندارد ها