محصولات ریلی - NB1 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NB1 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید مینیاتوری دارای 14 استاندارد بین المللی
محصولاتتک پل , دو پل و سه پل
محصولاتنشانگر قطع و وصل
محصولاتقابلیت نصب آسان , به دلیل طراحی منحصر به فرد
محصولاتطراحی مناسب جهت ایجاد فضا به منظور خنک نگه داشتن کلید
محصولاتقدرت قطع 6KA - تحت استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60898-1
محصولاتطول عمر الکتریکی : 4,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 20,000

کاتالوگ

استاندارد ها