محصولات ریلی - UB MCB

محصولات ریلی - UB MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید مینیاتوری
محصولاتقدرت قطع 6KA - تحت استاندارد IEC/EN 60898-1
محصولاتطول عمر الکتریکی : 4,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 10,000

کاتالوگ

استاندارد ها