سایر محصولات - NS2 Manual Motor Starter

کلید حرارتی-  کلید حرارتی – قیمت کلید حرارتی – کلید برق حرارتی – کلید صنعتی حرارتی - کلید حرارتی چانت – کلید حرارتی چینت – کلید حرارتی چیره نیرو توان

سایر محصولات - NS2 Manual Motor Starter

کلید حرارتی-  کلید حرارتی – قیمت کلید حرارتی – کلید برق حرارتی – کلید صنعتی حرارتی - کلید حرارتی چانت – کلید حرارتی چینت – کلید حرارتی چیره نیرو توان کلید حرارتی : محافطت در برابر اضافه جریان , اتصال کوتاه و قطع فاز.
کلیدرنج جریان از 0.1 تا 80A
کلیدعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
کلیدمطابق با استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60947-4-1
کلیدرنج کامل لوازم جانبی

استاندارد ها