بیمتال - کنتاکتور نوع مینیاتوری تیپ NCH8

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - کنتاکتور نوع مینیاتوری تیپ NCH8

بیمتال کنتاکتور این کنتاکتورها هم اندازه و همانند کلیدهای مینیاتوری قابل نصب روی ریل هستند. از لحاظ ساختار و نحوه عملکرد کاملا مشابه کنتاکتورهای مرسوم بوده و در اشکال تک پل ، دوپل و چهارپل و از نظر نوع کنتاکت باز یا بسته در آرایشهای مختلف قابل تهیه هستند. رنج آمپراژ گوناگون این کنتاکتور 20 ، 25، 40 و 63 آمپر میباشد.