بیمتال - NC7

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - NC7

بیمتال کنتاکتور کنتاکتور سه فاز
بیمتالرنج جریان : 9A - 630A
بیمتالعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
بیمتالرنج کامل لوازم جانبی
بیمتالمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
بیمتالقابل ارائه با بوبین های مختلف

کاتالوگ