بیمتال - NC6

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - NC6

بیمتال کنتاکتور مینی کنتاکتور سه فاز
بیمتالرنج جریان تا 9A
بیمتالعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
بیمتالمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
بیمتالقابل ارائه با بوبین های مختلف

کاتالوگ

استاندارد ها